Raad van toezicht

Cye Wong-Loi-Sing
Voorzitter
Sophie de Krom
Secretaris
Merel van Helsdingen
Penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Schemerlicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. Vacatiegeld is vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering.

Governance Code Cultuur

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Het bestuur houd toezicht op het naleven van de code en evalueert zichzelf jaarlijks.