Over ons

Wie we zijn
Stichting Schemerlicht is een creatief lab dat audiovisuele kunstwerken en inspirerende programma’s ontwikkelt waarbij technologie en het ecologisch bewustzijn centraal staan. Met de werken en programma’s stimuleert Stichting Schemerlicht op een speelse wijze bewustwording van en verbinding met de natuur.

Wat we doen
Stichting Schemerlicht is het toonaangevende lab dat middels audiovisuele kunstwerken en inspirerende programma’s een groter bewustzijn creëert over de relatie van de mens met de natuur en haar plek in het ecosysteem. Hiermee draagt de stichting bij aan een creatieve samenleving die beter is toegerust op uitdagingen van de toekomst.

Doelstelling
Stichting Schemerlicht stelt zich ten doel om ecologisch bewustzijn te creëren of te vergroten bij haar bezoekers. Ecologisch bewustzijn is in het geval van Stichting Schemerlicht: ‘het bewustzijn van alle elementen in een ecosysteem’, en dan met name: het ervaren van onze plek daarbinnen. De stichting streeft deze ambitie na door een actieve rol te spelen in het organiseren van aantrekkelijke publieksevenementen waar visuele cultuur, technologie, wetenschap en educatie samen komen om, in ruime zin, op een toegankelijke manier bij te dragen aan natuurbeleving.