ANBI

Stichting Schemerlicht is sinds 2020 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Zakelijke gegevens

Stichting Schemerlicht
Adres: Winselingseweg 41, 6541AH Nijmegen
RSIN/fiscaal nummer: 861845481
E-mailadres: info@stichtingschemerlicht.nl

Kamer van Koophandel nummer: 780903932
IBAN: NL71 RABO 0332 4676 35

Doelstellingen van Stichting Schemerlicht 

Het belangrijkste doel van Stichting Schemerlicht is via een kunstroute, ecologisch bewustzijn creëren bij haar bezoekers en daarnaast kennisuitwisseling te stimuleren tussen de domeinen van wetenschap, kunst, technologie en ecologie. 

Ecologisch bewustzijn is in het geval van Schemerlicht Festival ‘het bewustzijn van alle elementen in een ecosysteem en het ervaren van onze plek daarbinnen’. De moderne mens is opgevoed met gulzigheid en met een valse waarheid: terminologie en gangbare manieren van spreken en denken suggereren dat wij ons buiten de natuur en het ecosysteem begeven. Het tegenovergestelde is waar: er is maar één ecosysteem en daar zijn wij een onderdeel van. Steeds meer stemmen uit de ecologie, biologie en filosofie stimuleren dit nieuwe wereldbeeld, ook wel het post-antropocentrische denken genoemd; het stoppen met het plaatsen van de mens als middelpunt van het bestaan. Schemerlicht  festival onderzoekt dit nieuwe wereldbeeld en gaat in de wandelroute de dialoog aan tussen wetenschap, kunst, natuur, innovatie én de mens. Zo willen we bijdragen aan een creatieve samenleving die beter is toegerust op uitdagingen van de toekomst.

Om onze ambities te realiseren zijn de volgende doelstellingen voor het festival geformuleerd:

1. Creëren van ecologisch bewustzijn bij de bezoekers, door middel van een audiovisuele kunstroute.

2. Kennisuitwisseling stimuleren tussen de domeinen van wetenschap, kunst, technologie en ecologie.

3. Bijdragen aan cultuurinnovatie door experimentele audiovisuele kunst te ontwikkelen en te presenteren op een onconventionele locatie zoals de Botanische Tuin van Hortus Nijmegen.

4. Bijdragen aan de ontwikkeling van individuele kunstenaars door verschillende disciplines samen te brengen om nieuw werk te creëren.

5. Organiseren van een aantrekkelijk publieksevenement waarin wetenschap, audiovisuele kunst, technologie en natuurbeleving op een toegankelijke manier samen komen, gericht op een breed en divers publiek.

Jaaroverzicht

Stichting Schemerlicht is opgericht in november 2020, de eerste activiteiten van Stichting Schemerlicht vinden plaats in Oktober 2021. Het jaaroverzicht van 2021 wordt medio 2022 gepubliceerd.

Financiële verantwoording

Stichting Schemerlicht is opgericht in november 2020, de eerste activiteiten van Stichting Schemerlicht vinden plaats in Oktober 2021. De financiële verantwoording van 2021 worden medio 2022 gepubliceerd.