Jaarrekening 2021

Stichting Schemerlicht is opgericht in het najaar van 2020 en heeft in deze periode geen projecten ontwikkeld. De jaarrekening van 2021 vind u onder aan de pagina. De baten bestaan uit inkomsten uit subsidies van overheid en fondsen, sponsorbijdrage en inkomsten uit partnerships. De directe lasten bestaan uit programmakosten, personeelskosten, productiekosten en verkoopkosten voor de in het activiteitenverslag vermelde activiteiten. 

De verwachte inkomsten van Stichting Schemerlicht worden voor 2021 begroot op €197.705 euro, deze inkomsten zijn opgebouwd uit; Subsidies, recette inkomsten uit Schemerlicht Festival en mogelijke sponsor bijdragen. 

De verwachte kosten van Stichting Schemerlicht worden voor 2021 begroot op €197.705,-, deze kosten zijn opgebouwd uit; Programma kosten, honoraria, materiaal kosten, productie kosten, ontwikkeling kosten, uitvoerende organisatie kosten en marketing en communicatie kosten.

Download de jaarrekening van 2021 hier.

Download de verantwoording van 2021 hier.