Jaarrekening & rapportage 2023

De jaarrekening van 2023 vind u onder aan de pagina. De baten bestaan uit inkomsten uit subsidies van overheid en fondsen. De directe lasten bestaan uit programmakosten, personeelskosten, productiekosten en verkoopkosten voor de in het activiteitenverslag vermelde activiteiten. 

Download de verantwoording van 2023 hier.

Download het rapportage verslag van 2023 hier.